ضد عفوني آب با اشعه ماوراء بنفش

ضد عفوني آب با اشعه ماوراء بنفش

ضدعفونی بوسیلهUV  (اشعه ماوراء بنفش )

اشعهUV درطول موج 254 نانومتر ا ز اوایل قرن بیستم جهت ضدعفونی بکار گرفته شد. دراین روش هیچگونه ماده شیمیایی ، رنگ ، و طعم و بو به آب اضافه نمی شود . و تنها با هدف قرار دادن DNA میکروارگانیسم های موجود در آب عمل ضدعفونی انجام می شود . انرژی ساطع شده از لامپ UV قدرت تکثیر را از میکروارگانیسم ها گرفته و درنتیجه آنها نمی توانند تشکیل کلنی داده که در نتیجه دیگر عامل عفونی و بیماریزا نخواهند بود . این روش بسیار سریع عمل کرده و نیاز به زمان تماس زیاد نمی باشد .( مانند آنچه برای مواد شیمیایی مثل کلر موردنیاز است .)

کاربرد سیستم هایUV در ضدعفونی کردن آب

– صنایع مواد غذایی صنایع نوشابه سازی
– صنایع لبنی
– صنایع داروسازی و آرایشی – بهداشتی
– منازل ، هتل ها ، رستوران ها و ……
– بیمارستان ها و آزمایشگا ها
– جهت جلوگیری از ورود آلودگی های میکروبی به ممبرانهای RO ( که باعث کم شدن سرعت نفوذ و نیز کم شدن طول عمر مفید آنها می شود )
.
.
.

مزایای استفاده از UV

پرتو فرابنفش برای بسیاری از کاربردهای ضدعفونی نسبت به روشهای شیمیایی دارای مزایای زیر است :

باکتری کشی و ویروس کشی موثر
تاثیر فوری (در همان لحظه پرتودهی )
نداشتن محصولات جانبی مضر
عدم افزایش جامدات محلول
عدم تغییر خواص شیمیایی و فیزیکی آب
هزینه های سرمایه گذاری و اجرایی کم
پایین بودن هزینه های سرویس و نگهداری
نگهداری آسان