درباره ما

مشاوره ، طراحی و اجرای پروژه های مرتبط با تصفیه و ضد عفونی آب ، هوا

و استریل محیط

نماینده انحصاری Shin An Ultraviolet Co درایران

نماینده فروش شرکتهای Water Safe ، So – Safe ، Ozomax ، Ozonia

عضو انجمن مخترعین و نخبگان به شماره عضویت 842

اولین دارنده تاییدیه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، طبق استانداردIEC 6061-1

مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مورد تایید معاونت غذا ودارو